Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Aftalens indgåelse
Når du køber adgang til iPad vinmenu system, indgår du aftale med ACUBO – Den Digitale Restaurant, CVR-nr. 19955974, tlf 29 25 60 50.
Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som bevis for aftalen på e-mail. Du vil derudover modtage en kvittering hver gang, dit abonnement fornyes, hvilket sker automatisk, indtil det opsiges. Ønsker du yderligere oplysninger om dit abonnement, kan du til enhver tid kontakte os på support@acubo.dk.
Du skal være 18 år for at kunne tegne abonnement på iPad vinmenu systemet.

Abonnement
et Cafe giver dig adgang til:

  • Ipad vinmenu med max 20 vine.
  • Eget logo

Abonnement
et Restaurateur giver dig adgang til:

  • Max 200 vine
  • Eget logo
  • Vælg mellem 5 baggrunde

Abonnement
et conoisseur giver dig adgang til:

  • Ubegrænset antal vine
  • Eget logo
  • Banner i vinmenu
  • “Send beskrivelse” – kunder kan sende vinbeskrivelsen til egen mailadresse
  • Gratis integration til Acubo´s nyhedsbrevsystem

Abonnementet på iPad vinmenu systemet er opbygget således, at det automatisk fornyes, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement, indgår du en betalingsaftale med ACUBO, hvorved du accepterer, at ACUBO løbende fakturerer et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement. Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage, et kvartalsabonnement til 90 dage, halvårsabonnementer til 180 dage og et årsabonnement til 365 dage.

Krav til hardware og iOS
iPad vinmenu understøtter kun iPad 2, iPad 3 og iPad mini med operativsystemet iOS 5 eller senere.

Internetforbindelsen
For at benytte ACUBO´s iPad vinmenu bør man som minimum have en internetforbindelse på 2 mbit/s og gerne højere hvis der anvendes mere flere iPad vinmenuer på samme tid. 3G og 4G mobilforbindelser kan være for langsomme til at garantere en god brugeroplevelse – det afhænger helt af modtagerforholdene i lokalet hvor iPad vinmenuen anvendes. Vær iøvrigt opmærksom på at der kan være udgifter forbundet hermed. Dette afhænger imidlertid af, hvilket internet-, mobil- eller dataabonnement du har.

Andet
ACUBO kan løbende ændre sikkerhedsforanstaltninger, hvilket kan medføre ændrede krav til tilsluttet udstyr som eksterne skærme, kabling og lignende.
Spørgsmål til Apples iPad produkter henvises til Apple.

Geografiske begrænsninger
ACUBO´s iPad vinmenu er kun tilgængeligt inden for Kongeriget Danmark. Det er derfor ikke tilladt at anvende iPad vinmenuen uden for Kongeriget Danmark med en dansk IP-adresse.

Betaling
Du skal betale for adgangen til ACUBO´s iPad vinmenu i hele aftaleperioden. Betaling foregår ved løbende fakturering med 14 dages betalingsfrist.

Kampagner
Aktuelle kampagnetilbud forbeholdes nye kunder, hvorfor du ikke kan benytte sådanne tilbud, hvis du har været kunde inden for de sidste 12 måneder.

Fortrydelsesret
Til dit køb af abonnement på ACUBO´s iPad vinmenu er knyttet en fortrydelsesret på 14 dage. Dit abonnement træder i kraft straks, du modtager kvitteringen fra ACUBO, og fortrydelsesretten vil blive regnet fra dette tidspunkt.
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, meddele dette til ACUBO skriftligt via email eller brev.

Parternes forpligtigelser
ACUBO er forpligtet til at levere ACUBO´s iPad vinmenu, så længe abonnementsaftalen er i kraft.
Dit abonnement er knyttet til dit brugernavn og er personligt for dig. 1 abonnement kan kun anvendes på 1 geografisk adresse, men gerne på adskillige iPads på samme adresse.

Du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra ACUBO´s iPad vinmenu. Hvis ACUBO konstaterer eller har mistanke om, at ACUBO´s iPad vinmenu anvendes på flere geografiske adresser, kan ACUBO uden varsel afskære din adgang til at benytte ACUBO´s iPad vinmenu, ligesom ACUBO forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.
Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af ACUBO´s iPad vinmenu i Kongeriget Danmark. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af ACUBO´s iPad vinmenu.

ACUBO påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesomACUBO fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt den administrative adgang uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.

Ændring af indhold, vilkår og priser
ACUBO kan til enhver tid ændre indholdet af ACUBO´s iPad vinmenu abonnement. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet på www.ACUBO.dk , mens du i forbindelse med væsentlige ændringer vil modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst, senest 30 dage før, abonnementet fornyes. Ændringerne medfører ikke, at du kan opsige dit abonnement med kortere varsel end fastsat i afsnittet “Ophør”.
ACUBO kan løbende ændre abonnementspriserne. Ved mindre prisstigninger vil disse blive varslet på www.ACUBO.dk, mens du i forbindelse med prisstigninger på over 10 % vil modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst senest 30 dage før, dit abonnement fornyes. Ændringerne medfører ikke, at du kan opsige dit abonnement med kortere varsel end anført i afsnittet “Ophør”.

ACUBO kan løbende ændre og tilrette De Almindelige Betingelser for ACUBO´s iPad vinmenu. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet på www.ACUBO.dk, mens du i forbindelse med væsentlige ændringer vil modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst senest 30 dage før, dit abonnement fornyes. Ændringerne medfører ikke, at du kan opsige dit abonnement med korte varsel end anført i pkt. 9.

Ophør
Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette ved at kontakte Acubo på support@acubo.dk eller på tlf 29 25 60 50.
Måneds- og kvartals- og halvårsabonnementer skal opsiges senest 10 dage før abonnementets udløb, ellers løber det til og med udgangen af den efterfølgende måned.
ACUBO har ret til at ophæve abonnementsaftalen, hvis du har overskredet betalingsfristen med mere end 30 dage eller på anden måde har misligholdt abonnementsaftalen.

Privatlivs- og cookiepolitik
På ACUBO´s iPad vinmenu og resten af ACUBO´s hjemmesider bruger vi primært cookies til webanalyser med henblik på at optimere oplevelsen på hjemmesiderne.

Nyhedsbrev
Som kunde modtager du automatisk ACUBO´s nyhedsbrev på din registrerede e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dette i nyhedsbrevet.
Udover nyhedsbrevet vil vi benytte din e-mailadresse til at sende informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende ACUBO´s iPad vinmenu.

Tvister

Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende abonnementet kan rettes til ACUBO på tlf 29 25 60 50 eller på email info@ACUBO.dk